Wrażliwość zapisana w algorytmach? Między technomorfizacją człowieka a antropomorfizacją maszyny

Kazimierz Krzysztofek
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.