„Ręce pracujące” w dokumentacji fotograficznej Janiny Mierzeckiej i medycznej Henryka Mierzeckiego

Małgorzata Radkiewicz
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 54-64
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.