Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Grażyna Podolska & Marta Wyzińska
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.