Porównanie plonowania pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego w doświadczeniach polowych i na plantacjach produkcyjnych

Adam Harasim & Mariusz Matyka
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.