Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011–2020

Tadeusz Górski & Jerzy Kozyra
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.