Παραγωγή υαλοκεραμικών από βιομηχανικά απόβλητα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνώνται οι συνθήκες παραγωγής υαλοκεραμικών από διάφορα απόβλητα με βασικό την ιπτάμενη τέφρα από καύση RDF – Refuse Derived Fuel καθώς και οι φυσικομηχανικές ιδιότητες αυτών. Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν τέσσερα διαφορετικά είδη υαλοκεραμικών χρησιμοποιώντας τις εξής πρώτες ύλες σε διάφορες αναλογίες: 1) Ιπτάμενη τέφρα από καύση RDF (FA), 2) Ιπτάμενη Τέφρα από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (M), 3) Σκωρία ηλεκτροκαμίνων από τη Λάρκο (S) και 4) Απόβλητο γυαλί από σπασμένα μπουκάλια εμπορίου...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.