Μελέτη, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, υδατοστεγανής πρυμναίας πόρτα σκάφους αναψυχής, σύμφωνα με τους S.S.C. RULES του νηογνώμονα LLOYD’S

Tryfon-Ioannis Lampropoulos
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη”
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.