ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΛΗΘΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Panagiota Ropoki & Anna Madoglou
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης της πολιτικής ταυτότητας στην αναπαραστασιακή κοινωνική μνήμη και λήθη της χούντας των Συνταγματαρχών (1967-1974) και του κόμματος της Χρυσής Αυγής, στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 300 άνδρες και γυναίκες διάφορων ηλικιών που απάντησαν σε μια κλίμακα πρωτοτυπικών ιδεών της αριστεράς και της δεξιάς, σε μια κλίμακα ταύτισης με την εθνική ενδο-ομάδα, σε μια κλίμακα πολιτικής τοποθέτησης όπου και σημείωναν το πολιτικό κόμμα που ψήφισαν στις τελευταίες...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.