Παρατηρήσεις στην ΑΠ 196/2015: Η κατάφαση της περιουσιακής βλάβης στο έγκλημα της απάτης (περί την πρόσληψη)

Αθανάσιος Τραγιάννης
Η παρούσα εργασία αποτελεί σχολιασμό της απόφασης 196/2015 του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά υπόθεση απάτης περί την πρόσληψη. Στη συζήτηση για αυτήν την ειδική «παραλλαγή» της απάτης η κατάφαση ή μη πραγματικής περιουσιακής βλάβης αποτελεί «μήλον της Έριδος», ενόψει του ότι η περιουσιακή διάθεση του εργοδότη μπορεί να αντισταθμίζεται από την ισάξια αντιπαροχή του εργαζομένου. Ο Άρειος Πάγος μολονότι αναγνωρίζει κατ’ αρχήν ότι «δεν υπάρχει βλάβη όταν η ζημία που επήλθε από την απατηλή...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.