Η πρόσληψη του σοβιετικού θεάτρου στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Βαρβάρα-Ελένη Παπαδοπούλου
Το δημοσίευμα αποτελεί μία επεξεργασμένη εκδοχή της διπλωματικής μου εργασίας, που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Θεάτρου τον Οκτώβριο του 2019. Αποσκοπεί, σε πρώτο βαθμό, στην όσο το δυνατόν πιστότερη παρακολούθηση και παρουσίαση της ελληνικής πρόσληψης των βασικών αρχών που διέπουν το σοβιετικό θέατρο κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η συγκεκριμένη ιστορική περίοδος αποτελεί για το ελληνικό θέατρο μία μεταβατική περίοδο, όσον αφορά την αναζήτηση θεατρικού προτύπου, η οποία συμπίπτει χρονικά με την ανάδυση και την ακμή...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.