Η διεθνής έκθεση σκηνογραφίας της Πράγας (Prague Quadrennial) και η συμμετοχή του Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ

Λίλα Καρακώστα & Μαρία Καραδελόγλου
Από την επικαιρότητα του Τμήματος Θεάτρου.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.