Επτά μυθικές «αλήθειες» για την τραγωδία: μικρός ερμηνευτικός οδηγός

Ελένη Παπάζογλου & Κώστας Βαλάκας
Στο πλαίσιο των αρχαιογνωστικών σπουδών, παραμένουν επίμαχα και εξαιρετικά αμφιλεγόμενα επτά βασικά ζητήματα της ερμηνείας της τραγωδίας: η σχέση του τραγικού θεάτρου με την τελετουργία· η φύση των δραματικών προσώπων· η λειτουργία της τραγικής γλώσσας· ο ρόλος του χορού· η έννοια της καθάρσεως· τα περιθώρια αξιοποίησης της αριστοτελικής Ποιητικής· και η εικόνα του Ευριπίδη ως «εξαίρεσης» σε κάθε τραγικό κανόνα. Θεωρήσαμε σκόπιμο σ’ αυτό τον μικρό οδηγό να καταγραφούν κατευθύνσεις της σύγχρονης έρευνας της τραγωδίας,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.