Θέατρο και φεστιβάλ (Μέρος Β). Υβριδικά φεστιβάλ. Το θέατρο «Mickery»: αναζητώντας μια δραματουργία των θραυσμάτων

Henri Ελ. Παπάζογλου
Θεωρούμε ότι τα υβριδικά φεστιβάλ είναι θεατρικές παραστάσεις ή/και φεστιβάλ που ο χαρακτήρας τους συνδυάζει τα ειδοποιά στοιχεία τόσο των φεστιβάλ όσο και των μεμονωμένων θεατρικών γεγονότων. Για να διερευνηθούν πιο συγκεκριμένα αυτοί οι θεωρητικοί προβληματισμοί, επιλέξαμε παραδείγματα παραστάσεων από την ιστορία του θεάτρου Mickery στο Άμστερνταμ. Ο διευθυντής του θεάτρου, Ρίτσααρτ τεν Κάτε [Ritsaert ten Cate], πειραματιζόταν με ενθουσιασμό στις νέες δομές παρουσίασης. Iδιαίτερη γοητεία του ασκούσαν οι τεχνικές του κολάζ και του μοντάζ,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.