Το κείμενο· ο ρόλος· ο ηθοποιός: οι δύσκολοι έρωτες...

Μάγια Λυμπεροπούλου
«Ο έλληνας ηθοποιός εννιά φορές στις δέκα παίζει σε μια δεύτερη γραφή. Παίζει σχεδόν πάντα, σε σύγκριση με τους άγγλους, γάλλους, γερμανούς συναδέλφους του, σε μετάφραση που «λασκάρει» ως προς το πρωτότυπο, οπότε δουλεύει εντός, μέσα σε αυτό το λάσκο, εκτός από τις ελάχιστες περιπτώσεις του νεοελληνικού έργου και της επιθεώρησης, όπου έρχεται σε επαφή με πρωτότυπο κείμενο. Μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να ξεχνάμε: ο έλληνας ηθοποιός χειρίζεται ως πρωτότυπο, ως κείμενο του συγγραφέα,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.