Ιστορι(ογραφι)κά ζητήματα και θεατρολογικά διλήμματα με αφορμή τη διένεξη του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου με τον Κωστή Παλαμά για το ανέβασμα της Τρισεύγενης

Βάνια Παπανικολάου
Η διένεξη του Κωστή Παλαμά με τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, το καλοκαίρι του 1903, για τον τρόπο παράστασης της Τρισεύγενης αναστάτωσε τους δημοσιογραφικούς και φιλολογικούς κύκλους της Αθήνας. Εκατό και πλέον χρόνια μετά τη συγγραφή του έργου, μελετητές και ιστορικοί του νεοελληνικού θεάτρου συνεχίζουν να ερίζουν για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους είχε τελικά δίκιο. Το παρόν άρθρο επιχειρεί μια συνολική και συνθετική αποτίμηση των όσων έχουν γραφτεί σχετικά με τη θεατρική μονομαχία Παλαμά– Χρηστομάνου....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.