Περιπλανήσεις της Μήδειας στη σύγχρονη δραματουργία

Λίνα Ρόζη
Η μορφή της Μήδειας που ενσαρκώνει διαφορετικές όψεις της ετερότητας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς και σκηνοθέτες στο σύγχρονο θέατρο. Οι αναγνώσεις του μύθου της αναδεικνύουν τις όψεις αυτές, άλλοτε υπογραμμίζοντας τη διαδρομή της μυθικής ηρωίδας, όπως αυτή εικονογραφεί και υπονομεύει τις δομές της πατριαρχικής αντίληψης για τις έμφυλες ταυτότητες, και άλλοτε εμμένοντας στην ταυτότητά της ως ξένης. Τα θεατρικά έργα που εξετάζονται, η Δήμεια του νοτιοαφρικανού Guy Butler, το Στο βάλτο της γάτας......
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.