Απεικόνιση εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό: Σύγχρονα πρωτόκολλα και τεχνικές

Ειρήνη Λαουτάρη
Σκοπός της εργασίας είναι η εμβάθυνση στη μελέτη της απεικόνισης του εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό αλλά και η παρουσίαση των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανατομία, η φυσιολογία και η αγγείωση του εγκεφάλου, η νεύρωση του οργάνου και περιγράφεται και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές αρχές του μαγνητικού συντονισμού και ειδικότερα οι χρόνοι χαλάρωσης Τ1 και Τ2, η αντίθεση και η ποιότητα εικόνας στο μαγνητικό συντονισμό...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.