Μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων με την τεχνική του stop motion με τίτλο “Elevator Alone”

Αναστασία Παπαδοπούλου
Η ταινία “Elevator Alone” είναι μία κωμική ταινία μικρού μήκους με την τεχνική του stop motion animation. Είναι εμπνευσμένη από την καθημερινότητα και από την διαφορά της συμπεριφοράς του ανθρώπου όταν είναι μόνος του, σε αντιδιαστολή με την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά που υιοθετεί σε δημόσιο χώρο, και ειδικότερα στο περιορισμένο και πάντα αμήχανο πλαίσιο ενός ασανσέρ.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.