Ημερολόγιο Νοσηλείας

Μαρίνα-Ναταλία Σουτζιδέλλη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι μια απόπειρα θεωρητικής και φωτογραφικής τεκμηρίωσης της περιπλάνησής μου σε χώρους φιλοξενίας της ασθένειας κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών. Οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται από τον Michel Foucault ως ετεροτοπίες κρίσης ή παρέκκλισης και από τον Marc Augé ως μη-τόποι, και λειτουργούν ως ενδιάμεσοι χώροι, όπου δεν ισχύουν οι σχέσεις (κοινωνικές, χρονικές κ.α.) που ισχύουν στους "κανονικούς" χώρους. Η ιδιότητά τους αυτή δρα καταλυτικά στην ψυχοσύνθεση του ασθενούς, ο οποίος...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.