Τηλεργασία στο δημόσιο τομέα: Μελέτη περίπτωσης Συνηγόρου του Πολίτη

Χριστίνα Κούγια
Η τηλεργασία είναι μια μορφή εργασίας, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο, μέσω της χρήσης μέσων τεχνολογίας, να εργάζεται απομακρυσμένα από το σπίτι του χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στην έδρα εργασίας. Η τηλεργασία, παρόλο που έχει εδραιωθεί σχεδόν πλήρως στο πρόγραμμα εργασίας των επιχειρήσεων του εξωτερικού, στην Ελλάδα και δη στον δημόσιο τομέα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων της τηλεργασίας στον δημόσιο...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.