Πρόταση αναδιαμόρφωσης πάρκου Αλώνια στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις αρχές της αειφόρου σχεδίασης και των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Άννα Ιακωβίδου
Η εργασία πραγματεύεται την ανάπλαση ενός δημοτικού πάρκου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. πρόκειται για ένα οικοδομικό τετράγωνο όπου απαρτίζεται από μικρά οριοθετημένα πάρκα , στην περιοχή τα ονομάζουν ως αλώνια. Έπειτα από ερευνά τόσο για την περιοχή, γεωγραφική θέση, τα κλιματικά δεόμενα, την ιστορία αλλά και τους χρήστες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πάρκου όπου θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ήδη ύπαρχων χρηστών του καθώς και ενός πιο ευρύ κοινό των κάτοικων...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.