Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ιστοσελίδας δημοπρασιών στον παγκόσμιο ιστό με δυνατότητα πρόσβασης από σταθερές και κινητές συσκευές

Γεώργιος Κουρσούμης
Η εν λόγω διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας διαδικτυακής εφαρμογής δημοπρασιών - πωλήσεων. Ειδικότερα, η εφαρμογή θα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δημοσιεύει αγγελίες – προϊόντα, να κάνει προσφορές σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών, καθώς και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού του. Τέλος η διαδικτυακή εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να δει το ιστορικό αγορών του και το ιστορικό των καταχωρήσεών του από την έναρξη χρήσης της...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.