Φυσικά συστατικά με ανασταλτική δράση έναντι της ενζυμικής αμαύρωσης τροφίμων

Ευέλθων Μιχαήλ
Βασικό αντικείμενο της μελέτης της παρακάτω εργασίας είναι η χρήση φυσικών συστατικών για τον έλεγχο και περιορισμό της ενζυμικής αμαύρωσης σε τρόφιμα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναζητηθούν από την βιβλιογραφία φυσικά συστατικά, απομονωμένα ή εκχυλίσματα, που έχουν ανασταλτική δράση έναντι της αμαύρωσης των τροφίμων. Αρχικά παρατίθενται γενικές πληροφορίες για να κατανοήσει ο αναγνώστης τι είναι η ενζυμική αμαύρωση, ποιος είναι ο μηχανισμός που οδηγεί στην εμφάνιση της και ποια συστατικά του τροφίμου λαμβάνουν...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.