Χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για την κατανόηση του μαθήματος της Ιστορίας: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Xρύσα Φραγγίστα
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας παρουσιάζει μια ολοένα αυξανόμενη εξέλιξη. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο το οποίο στοχεύει στον εμπλουτισμό των στοιχείων του πραγματικού κόσμου με την προσθήκη εικονικής πληροφορίας κι αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των κατάλληλων συσκευών. Αυτές οι νέες τεχνολογικές συσκευές και πιο συγκεκριμένα, οι έξυπνες κινητές συσκευές π.χ (smartphones, tablets) μπορούν να αποτελέσουν τον δίαυλο...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.