Κατασκευή του Μόνιμου Αποφρακτήρα άνω γνάθου με CAD/CAM και Ταχείας Προτυποποίησης - RP Τεχνολογίες

Ξανθίππη Γκαρλή
Η Γναθοπροσωπική Προσθετική είναι ένας κλάδος της Οδοντιατρικής που αποκαθιστά και αντικαθιστά πάσης φύσεως ελλειμμάτων της χώρας της κεφαλής του ανθρώπου. Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει στρέψει το ενδιαφέρον της Οδοντιατρικής επιστήμης στις τεχνολογίες CAD/CAM για τη σχεδίαση και κατασκευή των γναθοπροσωπικών προσθέσεων υποβοηθούμενων από υπολογιστή. Οι συμβατικές τεχνικές κατασκευής αυτών των προσθέσεων είναι ευρέως διαδεδομένες και αποδίδουν στο μεγαλύτερο ποσοστό κλινικά αποδεκτές προσθέσεις. Η πολυπλοκότητα, όμως, και οι χρονοβόρες διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τις συμβατικές...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.