Εξόρυξη Δεδομένων στα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης

Ειρήνη Μάγγα
Η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ειδικά με την ανάπτυξη του διαδικτύου και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων στο δημόσιο τομέα αύξησε σημαντικά τους όγκους δεδομένων, την ανάγκη για αποθήκευση, τον αριθμό του συναλλασσόμενου κοινού αλλά και την ανάγκη για επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Η Δημόσια Διοίκηση με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων εξόρυξης δεδομένων μπορεί να αναλύσει τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων εξάγοντας χρήσιμη γνώση που θα την βοηθήσει να λάβει καλύτερες αποφάσεις....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.