Ποπ αρτ και διαφημιστική φωτογραφία

Γεώργιος Φέγγος
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ιστορία της ποπ αρτ, την επιρροή που της άσκησε η τέχνη της διαφημιστικής φωτογραφίας και το αντίστροφο.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.