Εξόρυξη Δεδομένων, Κοινωνικά Δίκτυα και Τουρισμός

Ιωάννα Μόκα
Όλοι οι φορείς που καταπιάνονται με την τουριστική βιομηχανία και παρέχουν πολιτιστικές και τουριστικές πληροφορίες καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν σχέσεις μεταξύ τουριστικών δραστηριοτήτων και προτιμήσεων των τουριστών έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να προσφέρουν ελκυστικότερα τουριστικά πακέτα. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα όπου ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός κλάδος της και η συνολική συνεισφορά του στην οικονομία ανέρχεται μεταξύ 37 και 45 δις, δηλαδή περισσότερο από...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.