Ηθική ηγεσία - Αριστοτελική ηθική και διοίκηση - Τα χαρακτηριστικά του αριστοτελικού ηγέτη σε διευθυντές/ντριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στυλιανός Παλιβάνης
Η πολυπλοκότητα και πολυσυνθετικότητα των σύγχρονων κοινωνιών απαιτούν μεταξύ άλλων αποτελεσματικούς και ικανούς ηθικούς ηγέτες σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν πολυδιάστατα προβλήματα και προκλήσεις, δεδομένου ότι η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί ένα ΄΄ζωντανό κύτταρο΄΄ της κοινωνίας και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση μαζί της και απορροφά οποιουσδήποτε κραδασμούς της. Παράλληλα οι ηθικοί ηγέτες μπορούν να αποτελέσουν με τη στάση τους, πρότυπο, να εμπνεύσουν και να δώσουν όραμα και ελπίδα στους νέους μας, να...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.