Κουρτίνα

Anca Elena Tufa
Η σειρά «CURTAIN – Reside in Costume», είναι μία σειρά εικόνων που επιχειρεί να θέσει, ένα διάλογο μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων με την αυτογνωσία ως απαραίτητη για την ανάπτυξη της ταυτότητας. Επιχειρεί να υποβάλλει παρά να δείξει μια αντανάκλαση του Εαυτού υπό την έννοια της ενδοσκόπησης, έχοντας ως στόχο να προκαλέσει τον παρατηρητή. Παρ’ όλο που η σειρά προσπαθεί να μας εντάξει μέσα από τα οπτικά της μηνύματα, αυτό επαφίεται στη ερμηνευτική δύναμη του βλέμματος...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.