Ο ρόλος της τέχνης στην αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων που βιώνουν παιδαγωγοί - εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα

Ελένη Κουτσουράκη
Η παρούσα έρευνα εμβαθύνει στη χρήση της τέχνης και των καλλιτεχνικών εκφραστικών μέσων ως στρατηγική αντιμετώπισης, πρόληψης των στρεσογόνων καταστάσεων και μείωσης του στρες και του άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί στην Ελλάδα. Η παρουσία των αρνητικών αυτών φαινομένων αποτελεί απειλή για την πρόοδο και ευημερία του ατόμου και της ποιότητας της εργασίας που προσφέρει. Οι αιτίες και οι αφορμές για την εμφάνισή τους είναι σύνθετες, ποικίλες και αγγίζουν τα όρια του...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.