«Κοινωνικές» πεπτιδικές ορμόνες ωκυτοκίνη και βασοπρεσίνη: Η συμβολή τους στην αντιμετώπιση διαταραχών του αυτιστικού φάσματος

Διονύσιος Λυμούρης
Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν μια ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και επαναλαμβανόμενες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα, ξεκινώντας από την ηλικία των περίπου 2 ετών και διαρκώντας σε όλη τη ζωή του ατόμου. Η ιδιαίτερη αύξηση στον επιπολασμό των ΔΑΦ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για θεραπευτικές προσεγγίσεις της νόσου. Μέχρι πρόσφατα ελάχιστα αποτελέσματα υπήρχαν στον τομέα των φαρμακευτικών προσεγγίσεων....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.