Μελέτη σύγκρισης λειτουργικότητας των σύγχρονων επεξεργαστών arduino και raspberry pi – Έρευνα για την χρήση τους στην ελληνική εκπαίδευση

Ιόλη Κατσέα-Σαράντου
Στην παρούσα εργασία, θα μελετηθούν οι μικροελεγκτές και οι μικροεπεξεργαστές όπου εδώ και 50 χρόνια έχουν ενταχθεί στον κόσμο της τεχνολογίας. Ο μικροελεγκτής είναι ένα είδος επεξεργαστή, ο οποίος λειτουργεί με λιγότερα εξωτερικά εξαρτήματα λόγω του πλήθους των υποσυστημάτων που έχει. Εντοπίζεται κυρίως σε ενσωματωμένα συστήματα όπως αυτοματισμούς, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, ο μικροεπεξεργαστής είναι η παραλλαγή του μικροελεγκτή με άλλα λόγια, είναι το βασικό εξάρτημα που διαχειρίζεται τα δεδομένα,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.