Εκπαιδευτικές μέθοδοι και συστήματα διδασκαλίας Ανατομίας στον κλάδο των ιατρικών επιστημών

Κωνσταντίνος Χατζημιχαλάκης
Με αφορμή το θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, γίνεται μια ανασκόπηση στα συστήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διδασκαλίας της Ανατομικής στις Ιατρικές Επιστήμες και στους Επαγγελματίες Υγείας. Η Ανατομική αποδεικνύεται ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο σύνολο των γνώσεων, που κάθε Ιατρικός Επιστήμονας πρέπει να κατέχει. Άριστες γνώσεις αυτής σημαίνει εξ' ορισμού Επαγγελματισμός στον χώρο της Υγείας, καθόσον η επιτυχία τόσο στην διαφορική διάγνωση στην κλινική πράξη όσο και στο πλαίσιο των συμβατικών και βιοϊατρικών...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.