Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκών μαθημάτων

Γεώργιος Σορώτος
Το «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Μαθημάτων» αποτελεί μια πρόταση προσέγγισης του προβλήματος που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά την συνένωση των δύο πρώην τμημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας και Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σχετικά με την διαχείριση των βαθμολογιών των φοιτητών κατά την μετάβαση από τα παλαιά προγράμματα σπουδών στο νέο.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.