Το άγχος στο δημόσιο λόγο στους οργανισμούς και η φιλοσοφία της Θεραπείας της Αποδοχής και της Δέσμευσης (ΘΑΔ) για τη διαχείριση του

Παναγιώτης Κλαρνέτατζης
Ο φόβος του να μιλάς μπροστά σε κοινό, αποτελεί την πλέον διαδομένη φοβία στον πληθυσμό καθώς επηρεάζει το 73% των ατόμων. Ο φόβος στο δημόσιο λόγο ή η γλωσσοφοβία όπως αλλιώς αποκαλείται, ξεπερνά σε ποσοστό ακόμα και το φόβο του θανάτου αποτελώντας την πιο κοινή από τις κοινωνικές αγχώδεις διαταραχές. Η βίωση συμπτωμάτων δυσφορίας που προκαλεί μια ομιλία μπροστά σε κοινό δυσχεραίνει την καθημερινότητα ανθρώπων που λόγω της φύσης εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να ομιλούν...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.