Μελέτη του ανοσολογικού προφίλ καρκινικών δειγμάτων παχέος εντέρου με απενεργοποιημένη MLL3 μεθυλοτρανσφεράση

Χριστίνα Σόνου
Εισαγωγή: Ο καρκίνος παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους παγκοσμίως. Μια υποσχόμενη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του αποτελεί η ανοσοθεραπεία. Έχει δειχθεί ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που διηθούν όγκους παχέος εντέρου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αντιμετώπισης του και ότι ο βαθμός της διήθησης έχει προγνωστική αξία για την εξέλιξη της νόσου. Υπάρχουν όμως παράγοντες που αποτρέπουν τη διήθηση του όγκου από κυτταρα του ανοσοποιητικού. Ένας από...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.