Δημιουργία με χρήση Python εργαλείου στο οποίο ενσωματώνονται μέθοδοι που αναπτύσσονται στο βιβλίο “Deep learning with python”

Γιάκουμπ Γιάν Λαπίνσκι
Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μεθόδων βαθιάς μάθησης που αναπτύσσονται στο βιβλίο “Deep learning with Python” του Francois Chollet και στην συνέχεια η πρακτική εφαρμογή των μεθόδων αυτών πάνω σε πραγματικά δεδομένα με τελικό σκοπό την εκμάθηση νευρωνικών δικτύων.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.