Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας για παραδοσιακό χωριό στο Πήλιο

Σίμος Καραδήμητρος
Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας για παραδοσιακό χωριό στο Πήλιο με καλαίσθητο και λειτουργικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας την θεωρία του place - city branding δημιουργήθηκε μια λειτουργική ταυτότητα για το χωριό μου τον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.