Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με νοητική αναπηρία

Στέλλα Γκάμπη & Ιωάννα Ντούρου
Το μουσείο αποτελεί θεσμό ο οποίος υφίσταται ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων. Η ύπαρξή του στην κοινωνία το υπέβαλε στις κοινωνικές αλλαγές που υφίσταται και η ίδια η κοινωνία. Σταδιακά, και μέσω πολλών αλλαγών, το μουσείο μετατράπηκε σε χώρο στον οποίο η διαφορετικότητα είναι ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή, όπου όλες οι απόψεις και ιδέες έχουν θέση και είναι αξιόλογες και, κυρίως, σε ένα χώρο ισότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Από την άλλη πλευρά, ο όρος νοητική αναπηρία...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.