Autorytet nauczycielski w dobie PRL-u: założenia i rzeczywistość

Joanna Król
Artykuł został napisany z myślą o analizie zjawiska autorytetu nauczyciela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności relacji między założeniami a rzeczywistością. Wyniki wskazują i podkreślają tezę, że polityka edukacyjna nie wspierała procesu formowania się prawdziwego autorytetu nauczyciela. Oficjalne akty prawne i praktyczne szkolenia ideologiczne często zmuszały nauczycieli do pracy w niezgodzie ze swoim sumieniem i podważały ich autorytet w oczach ucznia. Z drugiej strony, pomimo ograniczeń politycznych, niektórzy nauczyciele byli w stanie bronić swoich przekonań...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.