Przedmioty metodyczne a praktyki zawodowe – próba opracowania modelu współpracy

Marek Banaszak
W tekście zaprezentowano działania realizowane w czasie zajęć z kształtowania kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach kształcenia na trzech specjalnościach nauczycielskich. W realizacji opisywanego projektu wdrożono elementy korporacyjnej metodologii zarządzania SCRUM, wykorzystywanej powszechnie w produkcji oprogramowania, a dostosowanej do potrzeb kształcenia nauczycieli przez prowadzącego przedmiot metodyczny.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.