Doskonalenie kompetencji muzycznych studentów edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć terenowych w szkole

Mirosław Kisiel
W pracy zaprezentowano wyniki badań ukazujące opinie studentów oraz nauczycieli – opiekunów praktyk na temat możliwości i efektów doskonalenia kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów edukacji wczesnoszkolnej. Referat zawiera również informacje dotyczące projektu edukacyjnego „Praktyka czyni Mistrza!
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.