Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką

Anna Malec
W artykule autorka porusza zagadnienia akademickiego przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Istotnym elementem rozważań są kwestie związane z weryfikacją nabytej wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w działaniach praktyczno-edukacyjnych. Teoretyczną część artykułu wspomaga analiza i interpretacja badań własnych.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.