Koncepcja wsparcia pedagogicznego dziecka z dysleksją rozwojową

Aneta Ratajek
W artykule zawarto główne założenia autorskiej koncepcji wsparcia dziecka z dysleksją. Propozycja została zainspirowana badaniami dotyczącymi sukcesów i niepowodzeń osób z dysleksją rozwojową.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.