Profesor Danuta Koźmian – Mistrz

Elżbieta Koźmian
Artykuł poświęcony jest rozważaniom związanym z takimi pojęciami jak mistrz w nauce, autorytet w nauce oraz relacje mistrz – uczeń. W ich kontekście autorka ukazała zarys biografii wybitnego historyka wychowania Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Danuty Koźmian, jej dorobek naukowy z zakresu teorii i praktyki edukacyjnej w Polsce okresu międzywojennego i w II połowie XX wieku oraz zawarła rozważania ukazujące profesor Danutę Koźmian jako mistrza w nauce.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.