Św. Augustyn jako mistrz i nauczyciel w relacji Possydiusza z Kalamy

Filip Pech
Artykuł traktuje o życiu św. Augustyna z Hippony, który był i nadal jest prawdziwym mistrzem i nauczycielem dla niezliczonych pokoleń chrześcijan. Cudzołożnik, poganin, heretyk i zatwardziały grzesznik, który stał się świętym biskupem i Ojcem Kościoła. Jego życie stanowi niezwykłą historię o nawróceniu. Znamy ją dzięki Possydiuszowi z Kalamy, uczniowi św. Augustyna, autorowi Vita Sancti Augustini (Żywot św. Augustyna) oraz dzięki samemu Augustynowi i jego słynnym Wyznaniom.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.