Z katedr na sztandary. Rozważania o nauczycielach – patronach szkół (na przykładzie Wielkopolski Wschodniej)

Piotr Gołdyn
Nadawanie imion szkołom ma już kilkusetletnią tradycję, jednakże jej rozwój najbardziej widoczny jest w XX wieku, szczególnie w jego II połowie, i współcześnie. Szkoły wybierają różnych patronów – najczęściej poetów, pisarzy, kompozytorów, społeczników. Wśród tych patronów znajduje się również dość specyficzna grupa, którą stanowią byli kierownicy szkół i nauczyciele. W przypadku Wielkopolski Wschodniej można wyróżnić osiem takich postaci, które w wyniku wyborów dokonanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców stali się patronami szkół, w których niegdyś...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.