W stronę „słabej utopii”

Oskar Szwabowski
W artykule przedstawiam koncepcję słabej utopii. Staram się wykazać, że jest to koncepcja, która stanowi odpowiedź zarówno na współczesny kryzys, jak również na doświadczenia realizacji nowoczesnych utopii.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.