Współczesne spojrzenie na edukacyjne i pedagogiczne motywy w dziele Tomasza Morusa \"Utopia\" (1516)

Stankomir Nicieja
Niejako z definicji utopia to gatunek wymykający się łatwemu zaszufladkowaniu, o wybitnie interdyscyplinarnym i wielowymiarowym charakterze. Wszak łączy ona w sobie zarówno właściwości dzieła czysto literackiego (mamy tu fabułę, postaci czy symbole), jak i cechy pisarstwa filozoficznego czy politycznego. Może być również ważną formą społecznej krytyki lub polemiki. Niezmiernie istotnym wymiarem utopii jako gatunku jest też jej wydźwięk pedagogiczny i edukacyjny, chociaż akurat ten aspekt jest relatywnie rzadko podejmowany w literaturze krytycznej. To dość zastanawiające,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.